ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : พรบ.พัสดุ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน