ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
เรื่อง : บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบาลอประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
  รายละเอียด :

 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลบาลอประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน