ผลปฏิบัติงาน
เรื่อง : รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.จังหวัดยะลา ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน