ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 414 คน