ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2553
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2553 และรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 424 คน