ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด :

 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน