ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนตำบลบาลอทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554  ในวันที่ 5  สิงหาคม 2554  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 579 คน