การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )
เรื่อง : Balor E-Service : บริการงานประปาออนไลน์ ทต.บาลอ
  รายละเอียด :

Balor E-Service : บริการงานประปาออนไลน์ ทต.บาลอ

บริการรับแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา น้ำประปาไม่ไหล/ไหลเอื่อย
ท่อประปาแตก คุณภาพน้ำ และเหตุอื่นๆ ด้านงานประปา

          สำหรับประชาชน/ ผู้ใช้น้ำประปา ในเขตพื้นที่ความดูแลของงานประปาเทศบาลตำบลบาลอ สามารถใช้บริการออนไลน์ (E-Service) ได้โดยคลิกแจ้งเหตุที่ https://forms.gle/EFomcJVcWTtX9Spv7 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบไว้

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน