ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ
  รายละเอียด : ประกาศอบต.บาลอ เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 562 คน