ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2555 ของประจำเดือนตุลาคม 2554 (รายละเอียดรายชื่อปรากฎตามรายการที่แนบ) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 460 คน