ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด : รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ของประจำเดือนตุลาคม 2554  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดปรากฎตามรายชื่อที่แนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 435 คน