ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด :

รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556


ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. วัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ผู้ที่มีความจำนงจะขึ้นทะเบียน ฯ สามารถยื่นหลักฐานตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 400 คน