ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552 เดือนละ ๆ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน