ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอตบ.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554
  รายละเอียด : รายงานประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 376 คน