ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 393 คน