ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ หมู่ที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หลักฐานการรับสมัคร ตามไฟล์ที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 576 คน