ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
  รายละเอียด :

ด้วยอบต.บาลอ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพรามัน จัดทำโครงการ  หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนตำบลบาลอและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้

1. หมอพบชาวบ้าน

2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร การจัดทำบัญชีครัวเรือน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 580 คน