ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด : ประกาศขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 จนถึง วันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (ส่วนรายละเอียดหลักฐานการยื่นเหมือนเดิม)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน