ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บาลอ หมู่ที่ 7(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  รายละเอียด :

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ หมู่ที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตั้งแต่วันที่ 20 – 24  กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 . - 16.30 . ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หลักฐานการรับสมัคร ตามไฟล์ที่แนบ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 570 คน