ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2554
  รายละเอียด : ขอเชิญชวน ชาวตำบลบาลอทุกท่าน ยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554 ตามประกาศที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 332 คน