ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 15 สิงหาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 374 คน