ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 422 คน