ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 418 คน