ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

ประกาศ วัน  เวลา  และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 372 คน