ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนผู้นำศาสนา,ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาฯ,เจ้าหน้าที่และประชาชนตำบลบาลอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน (เวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการจัดการการเรียนรู้ชุมชนและคัดเลือกตัวแทนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2553 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพรามัน อ.รามัน จ.ยะลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 458 คน