ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 433 คน