ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี (พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์)
  รายละเอียด : ด้วยอบต.บาลอได้รับแจ้งจากอ.รามันว่ามูลนิธิพระดาบสโดยท่านองคมนตรี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ จะเดินทางมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อ.รามันที่ประสบอุทกภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 น. ในการนี้ ขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี (การแต่งกายข้าราชการ เครื่องแบบปกติ กากีคอพับแขนยาว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 596 คน