ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด :

อบต.บาลอ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลบาลอทุกท่าน ที่จะมีอายุครบ 60 ปี  บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  หรือผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2496  ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อบต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 349 คน