ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด :

อบต.บาลอ ขอเชิญชวนคนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2557 ณ อบต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ระหว่างที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 ในวัน เวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน