ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน