ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ประกาศสภาอบต.บาลอ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 328 คน