ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 308 คน