ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอทุกท่าน ชำระเงินค่าภาษีต่าง ๆ ตามประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ โดยชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 309 คน