ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2555-2556
  รายละเอียด : ประกาศสภาอบต.บาลอ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2555-2556 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 355 คน