ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประกาศอบต.บาลอ เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน