ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : อบต.บาลอ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน