ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

อบต.บาลอ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 346 คน