ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : อบต.บาลอ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 วันที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 339 คน