ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

อบต.บาลอ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 332 คน