ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน