ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอปท.
  รายละเอียด : การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ อบต.บาลอ เวลา 08.30 - 16.30 น. รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 357 คน