ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด : ประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เป็นเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 483 คน