ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาครั้งแรก
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 5 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 512 คน