ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 รายละเอียดดังแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน