ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 265 คน