ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 255 คน