ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม
  รายละเอียด :

อบต.บาลอ ขอเชิญผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ในวันพุธ  ที่ 18  เมษายน 2557  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพรามัน อ.รามัน จ.ยะลา    ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562 ,แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558 และพิจารณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะอบต.เป็นเทศบาลตำบล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 356 คน