ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 469 คน