ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556  รายละเอียดปรากฎตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 279 คน