ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน